Device Insight och Sentian lanserar “Artificial Intelligence of Things”

Device Insight, och Sentian för samman sin expertis för att hjälpa företag att optimera deras produktionsprocesser inom området Smarta Fabriker. Det möjliggör för svenska företag att öka produktionseffektiviteten med upp till 30 procent.

München/Malmö, 24 Augusti, 2020

 

Ny allians för AI och IoT
 

Device Insight och Sentian lanserar “Artificial Intelligence of Things”

Ökar produktionseffektiviteten med upp till 30 procent

Device Insight, och Sentian för samman sin expertis för att hjälpa företag att optimera deras produktionsprocesser inom området Smarta Fabriker. Det möjliggör för svenska företag att öka produktionseffektiviteten med upp till 30 procent.

Samarbetet kombinerar de två ledande teknologierna, IoT och AI, till “Artificial Intelligence of Things” (AIoT). Därmed höjs den intelligenta automationen för industriella tillverkningsprocesser till en helt ny nivå. Målet med den innovativa AIoT-metoden är att kontinuerligt effektivisera produktion och reducera avvikelser från det optimala i tillverkningsprocessen. Färre avvikelser betyder förbättrat resultat för både maskiner och system, färre kasseringar och lägre kostnader – och framförallt fler produkter med högsta kvalitet.

Fram till nu har industrin fokuserat på Predictive Maintenance men inte optimerat sina kärnprocesser med artificiell intelligens. Möjligheten till förbättringar i produktionsprocesser har stor potential, där signifikanta kvalitetsförbättringar såväl som ökad effektivitet i verksamheten står i fokus.  

“Predictive Maintenance är fortfarande väldigt viktigt för industrin men när det kommer till processoptimering så kan predictive maintenance dock bara vara en liten del. Den riktiga förändringen av industrin hittas på andra ställen. I dagsläget så är många kontrollsystem föråldrade och inte tillräckligt dynamiska, samtidigt som många nya maskiner har blivit mer komplexa. Det är i denna konflikt som vi för in AIoT. Tillsammans med vår partner Sentian hjälper vi företag att utnyttja potentialen för bättre effektivitet, högre kvalitet och i slutändan högre lönsamhet”, säger Marten Schirge, Managing Director på Device Insight. ”

Länkning av IoT kunskap med AI expertis
För implementation av AIoT projekt så adderar Device Insight expertis i att koppla upp maskiner, aggregera och hantera IoT data och länka ihop AI applikationer till detta partnerskap. Ytterligare värde adderas av denna Münchenbaserade IoT pionjärs mångåriga erfarenhet inom analys och visualisering av hög presterande IoT komponenter. Malmöbaserade AI specialisten Sentian adderar avancerade algoritmer och system som reducerar avvikelser och optimerar produktionen inom både individuella produktionsprocesser upp till hela produktionsanläggningar. Systemet är baserad på Sentians nya Reinforcement Learning lösning som är det senaste inom Deep Learning. En annan specialitet är Sentians optimeringslösning som bygger på nya genombrott inom ickelinjär optimering, och bland annat erbjuder mycket snabb och precis produktionsplanering och logistikoptimering.

”Genom att ta AI till kärnprocesserna i produktionen så möjliggör vi att verkligen dra nytta av AI. Potentialen för AIoT och vårt samarbete att leverera skalbara lösningar ger inte bara tekniska resultat utan även mätbara värden. Tack vare den unika kombination av AI och IoT, kan nu Device Insight och Sentian hjälpa företag på vägen till intelligent produktion – där vi erbjuder optimering och helhetslösningar”, säger Martin Rugfelt, VD på Sentian AI.  

Tack vare denna unika kombination av AI och IoT, kan nu Device Insight och Sentian hjälpa företag på vägen till intelligent produktion – bort från individuella enkla analyser och lapptäcken av lösningar och samtidigt mot optimering och integrerade lösningar. 


För mer information eller om du är intresserad av specifika case med AIoT, vänligen kontakta:

 

Device Insight GmbH                                                                                           

Alexandra Luchtai & Doris Bärtle

Senior Marketing & PR Manager
+49 151 / 212 745 85

marketing@device-insight.com

www.device-insight.com

 

Sentian.ai

Martin Rugfelt

CEO

+46 734 203044
martin.rugfelt@sentian.ai

https://www.sentian.ai/

 

Ladda ner vårt Whitepaper “Why Predictive Maintenance is not enough – Intelligent Automation with AIoT”: Download:

https://www.device-insight.com/en/intelligent-automation-with-aiot/

https://www.sentian.ai/aiot

 

Film “Beyond Predictive Maintenance – Intelligent Automation with AIoT”

Watch here: www.youtube.com/watch?v=SFBTCKTjxx0

______________

Om Device Insight:
Device Insight, Grundat 2003 I München, ä ren IoT specialist, som hjälper företag i deras digitalisering onom Internet of Things, Industry 4.0 och Artificiell Intelligens. Baserat på ett flexibelt IoT ramverk så kombinerar Device Insight färdiga IoT  byggstenar och micro tjänster med individuella applikationer för specialanpassade IoT tjänster. System integration baserat på standardiserade moln och utvecklar lösningar kombineras för att skapa special lösningar som är både snabba och skalbara.  Device Insight erbjuder tjänster för globala maskiner nät, fordon, fabriker och individuella applikationer inom data insamling, condition monitoring, prediktive maintenance, machine learning. Industiell analytics, och AIoT (Artficiell intelligence of Things). Devcie Insight är aktivt i mer än 15 länder globalt med stora och medlestora företag från en rad av branscher inklusive, maskin och fabriks ingenjörer, HVAC, kommersiella fordon, vending, transport, energi så väl som det uppkopplade hemmet. Tjänster sträcker sig från analys av affärsplaner till implementationen av säkra IT tjänster. Företaget har fått utmärkelse som ”Internet of Things (I4.0) ledare i Tyskland” vid flertalet tillfällen av ISG Provider Lens Study. Sedan 2019 är Device Insight ett dotterbolag till automations specialisten KUKA AG.

Om Sentian.ai:

Sentian.ai är ett Industriellt AI företag som erbjuder AI lösningar och tjänster till både tillverknings och processindustrin. Sentian.ai har ett extensivt R&D program inom tillämpad AI för at kunna erbjuda världsledande produkter som ger deras kunde ren konkurrensfördel. Sentian.ai erbjuder tre produkter: ICON (Intelligent Control Optimization) som ökar effektiviteten på automation- och kontrollsystem med AI, Predicitve Maintenance, för storskaliga implementationer och i distribuerade lösningar så väl som för fabriksgolvet, från moln till edge och Sentian IO, deras världsledande solver för icke linjär optimering som bland annat används för produktionsplanering, supply chain och personlig planeringsoptimering. Sentian.ai har fått utmärkelser för sin ledande AI teknologi vid flertalet tillfällen.